Werkwijze

Gebruikmaken van cliënten feedback:

Ik maak elke sessie gebruik van 2 formuleren met elk 4 vragen. Ik vraag elke deelnemer aan het gesprek op die vragen op een schaal van 1- 10 aan te kruisen welke situatie voor hen passend voor dat moment. Voorafgaand aan het gesprek gaat het over hoe met het die persoon gegaan is die periode. Na afloop van het gesprek kruist iedere deelnemer aan op een lijn van 1 - 10 of en in welke mate het gesprek voor hem en haar nuttig geweest is (in welke mate voelde je je gehoord en gerespecteerd; in hoeverre gaat het gesprek over de zaken waarover het zou moeten gaan;, in welke mate sluit de aanpak van de hulpverlener bij mij aan; er ontbrak vandaag wel/niet iets in het contact). Op basis van deze feedback bepaal ik mijn werkwijze en tempo. Als blijkt dat wat we doen niet (voor elke deelnemer) nuttig is, moeten we iets anders doen of stoppen met de gesprekken. Na elke reeks van 3 gesprekken zal ik dan ook de voortgang en resultaten van die gesprekken bespreken (evalueren). Mocht dat onvoldoende zijn, kan het zijn dat we besluiten niet verder te gaan met de gesprekken. Kortom:Ik vind het essentieel dat cliënten zelf aan het stuur blijven zitten als zij mijn hulp inroepen.

Met wie ga ik in gesprek, uitgaan van de systeemtheoretische visie:

Wat ik ook belangrijk vind is, om zoveel mogelijk in gesprek te gaan met alle betrokkenen, met het hele gezin inclusief de kinderen als het gaat om een puberprobleem, met beide ouders als het gaat om een opvoedprobleem, met beide partners als het gaat om een relatieprobleem en met zoveel mogelijk betrokkenen als het gaat om een familieruzie zoals een verbroken relatie. Ik vind dat belangrijk omdat ik ervan uit ga dat zowel de oorzaak maar ook de mogelijke oplossingen voortkomen uit het geheel van de relaties tussen de betrokkenen; ieder zijn of haar mening en visie kan deel uit maken van het probleem en de oplossing. 

Waarover kan mijn hulp gevraagd worden?

Hulp aan individuen

 • Individuen kunnen mijn hulp inroepen als zij het gevoel hebben vast te lopen in hun relaties, school, werk, ruim gezegd hun leven.
 • “Een jongen van 10 die gepest wordt op school”
 • “Een meisje van 15 die geen vriendinnen heeft en dat graag wil veranderen”.
 • Een man/vrouw van 35 die het gevoel heeft vast te lopen in het leven en hulp vraagt bij het bepalen van een richting.
 • Een man/ vrouw die waarbij het niet lekker loopt op het werk, in de samenwerking met collega's of zijn/ haar leidinggevende.

     

Gezin- en relatieproblematiek

 • Gezinnen kunnen mijn hulp inroepen als er problemen ontstaan in de opvoeding, of ruzies ontstaan tussen ouders en kinderen.
 • Opvoedproblemen met drukke, misschien wel gediagnosticeerde kinderen.
 • Voortdurende machtsconflicten met een puberkind over alles van niet mee willen eten tot schoolgang en uitgaan.
 • Onenigheid tussen ouders over regels en structuur in het gezin.
 • Partners kunnen mijn hulp inroepen als er bij voorbeeld problemen zijn zoals:
 • 1 van beiden of beide partners hebben het gevoel uit elkaar te groeien.
 • Er is een van beide verliefd geworden op een ander of vreemdgegaan. Hoe nu verder?
 • Er is sprake van onbalans in de relatie, de één heeft het gevoel meer of minder verantwoordelijkheid te dragen dan de ander en deze partner of beiden willen dit veranderen.

       

Familieproblematiek

 • Families kunnen mijn hulp inroepen als zij graag een familieruzie of conflict in de familie willen bespreken en nog liever oplossen.
 • Een dochter heeft na haar huwelijk het contact met haar ouders verbroken, of omgekeerd, en één van beide partijen zou dit contact graag willen herstellen, al was het maar dat de kleinkinderen dan een opa en oma krijgen.
 • Een vrouw heeft het contact met haar broer verbroken vanwege verschillende oorzaken, nu hun beide ouders oud en ziek worden, zou zij graag het context willen herstellen maar zij weet niet hoe zij dit aan kan pakken.

                               

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend CONTACT met mij op

Klik hier